Registreren voor schadeloosstelling

Imtech Shareholders Action Group BV komt op voor aandeelhouders die gedupeerd zijn door Imtech, haar ex- bestuurders, haar ex-commissarissen, de accountant (KPMG) en de emissie begeleidende banken. Inmiddels is een procedure opgestart en worden er gesprekken gevoerd met de curatoren van Imtech NV.

Bij succes betaalt u achteraf een percentage over het resultaat dat de Imtech Shareholders Action Group voor u behaalt. U heeft dus geen kosten aan onze werkzaamheden & ook geen kosten om u in te schrijven.

Om u te registreren als belanghebbende dient u eerst onderstaande basisgegevens in te vullen en akkoord te gaan met het reglement van Imtech Shareholders Action Group BV.