Registreren voor schadeloosstelling niet meer mogelijk!

Imtech Shareholders Action Group BV komt op voor aandeelhouders die gedupeerd zijn door Imtech, haar ex- bestuurders, haar ex-commissarissen, de accountant (KPMG) en de emissie begeleidende banken. Inmiddels is een procedure opgestart en worden er gesprekken gevoerd met de curatoren van Imtech NV.