Over ISAG

Imtech Shareholders Action Group BV (ISAG) zet zich in om in- en buiten rechte schadevergoeding te bewerkstelligen voor aandeelhouders van Royal Imtech NV.

Er zijn inmiddels 2 vonnissen waarin de rechtbank bepaalde dat voor toerekening van de schade aan bestuurders er onvoldoende causaliteit is. Dit houdt in dat volgens rechtbank het handelen van bestuurders niet oorzakelijk kan worden verbonden met het verlies van waarde van het aandeel Imtech.

Eerder zijn er schikkingen voor uitsluitend de Poolse fraude getroffen tussen enerzijds de VEB en Deminor en anderszijds Royal Imtech NV. Deze schikkingen dateren echter van voor het faillissement van Imtech. Hierdoor kon een schikking worden getroffen met Royal Imtech NV en dus niet met de bestuurders.

Royal Imtech NV heeft na faillissement een boedeltekort van 1,5 miljard euro. Er zijn behoorlijk wat schuldeisers waardoor de verhaalsmogelijkheden zeer ruim tekortschieten.

Wat dan overblijft is het aanspreken van de voormalig bestuurders. In het voorjaar 2021 hebben wij hierover ook gesproken met de curatoren. Curatoren gaven aan dat zij over enorm veel data beschikken. Er geldt echter dat zodra er informatie naar buitenkomt die aantoont dat bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde feiten en handelingen de aansprakelijkheidsverzekering van bestuurders niet uitkeert.

Het is dan ook dansen op een dun koord. Aansprakelijkheid van bestuurders moet worden vastgesteld door de rechtbank zonder dat daarbij feiten/handelingen naar buiten komen waardoor de verzekeraar zich terugtrekt en dus de verhaalsmogelijkheid verdampt. Bestuurders kunnen namelijk zelf nooit de schade dragen. Dit beseffen ook curatoren maar al te goed. Het is echter wel zeer uitzonderlijk dat door curatoren nog geen enkele actie naar bestuurders is ondernomen.

Het ligt voor de hand dat dit de reden is waardoor van de kant van curatoren ook nog steeds geen actie is ondernomen naar bestuurders. Ook de VEB en Deminor zitten nog steeds in de wachtstand richting alle bestuurders terwijl ze al in 2016 de bestuurders aansprakelijk hebben gesteld voor het faillissement en een procedure hebben aangekondigd.

Feitelijk is het wachten op informatie en actie van de curatoren waardoor meer informatie beschikbaar komt. Ook wij zullen verder wachten op actie van de curatoren. Tevens doen wij zelf verder onderzoek in Duitsland naar de fraude die daar heeft plaatsgevonden en.

Op de website van de curatoren kunt u de laatste informatie vinden: Faillissement Imtech Website

ISAG staat onder leiding van mr. Pieter Lijesen. Hij studeerde Nederlands- en Fiscaal Recht (master) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (minor).

pieter lijesenPieter Lijesen was de eerste die de DSB affaire naar buiten bracht (Nieuwsuur 2009). Hij werkte daarin samen met Pieter Lakeman. Verder was hij onder meer betrokken bij de collectieve woekerpolisschikking met ALLIANZ en een groot aantal individuele woekerpolisschikkingen met o.a. Nationale Nederlanden, Reaal Verzekeringen en Aegon en was hij als voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim betrokken bij de totstandkomingen uitvoering van het Herstelkader Rentederivaten, waarvoor hij sinds 2015 ruim 100 keer aanzat bij AFM, Ministerie van Financiƫn, Derivatencommissie en banken.