Over ISAG

Imtech Shareholders Action Group BV (ISAG) zet zich in om in- en buiten rechte schadevergoeding te bewerkstelligen voor aandeelhouders van Royal Imtech NV.

Inmiddels zijn 5 oud-bestuurders en oud-commissarissen gedagvaard. Daarnaast richt ISAG zich op de falende accountant KPMG en de emissie begeleidende banken. ISAG staat onder leiding van mr. Pieter Lijesen. Hij studeerde Nederlands- en Fiscaal Recht (master) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (minor).

pieter lijesenPieter Lijesen was de eerste die de DSB affaire naar buiten bracht (Nieuwsuur 2009). Hij werkte daarin samen met Pieter Lakeman. Verder was hij onder meer betrokken bij de collectieve woekerpolisschikking met ALLIANZ en een groot aantal individuele woekerpolisschikkingen met o.a. Nationale Nederlanden, Reaal Verzekeringen en Aegon en was hij als voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim betrokken bij de totstandkomingen uitvoering van het Herstelkader Rentederivaten, waarvoor hij sinds 2015 ruim 100 keer aanzat bij AFM, Ministerie van Financiƫn, Derivatencommissie en banken.

U kan zich hier inschrijven als aandeelhouder